Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vzorová Obec.

„Mestám a obciam zhasína nádej“

Obec Kysta sa dnes pripojí k protestnej celoslovenskej iniciatíve Komory miest ZMOS „Mestám a obciam zhasína nádej“ Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. demonštratívne zhasneme verejné osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre… Čítať viac

Odpočet vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov oznamuje, že dňa 1.2.2023 odpočtári VVS, a.s vykonajú odpočty vodomerov v našej obci. Preto žiadame odberateľov, aby: sprístupnili vstup k vodomernej šachte/vodomeru sprístupnili vodomernú šachtu k odpočtu uzatvorili psov V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 15.2.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo  e-mailom jana.pavlikova@vodarne.eu V OPAČNOM PRÍPADE VÁM BUDE FAKTUROVANÝ… Čítať viac

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Vážení občania, Touto cestou by sme Vás chceli upozorniť, že do 31. januára je občan povinný, ak v jeho majetkových pomeroch nastala zmena, podať ma príslušný obecný úrad, kde sa majetok nachádza, Priznanie k dani z nehnuteľnosti. K 31.01. je občan povinný nahlásiť prírastok alebo úbytok psov v domácnosti. K poplatku za komunálny odpad je… Čítať viac

Mimoriadne odpočty – vodné, stočné

V dňoch od 02.01.2023 do 16.01.2023 budú pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. závod Trebišov, vykonávať mimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného platnej od 01.01.2023. Preto Vás žiadame k sprístupneniu odberných miest k odpočtu: –        Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru  –        Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu –        Uzatvoriť psov V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 16.1.2023 buď telefonicky na č. t.… Čítať viac

Oznam pre účastníkov výletu 17.12.2022 – Budapešť

Obecný úrad v Kyste oznamuje všetkým účastníkom plánovaného výletu, že Odchod autobusu z autobusovej zastávky v Kyste 17.12.2022 bude o 7:00 hod. Účastnícky poplatok 30 Eur/osoba môžete uhradiť v kancelárii Obecného úradu alebo v autobuse v deň zájazdu Predpokladaný návrat domov v neskorých večerných hodinách