Opätovná žiadosť a odpoveď – pomoc pre dedinu po prívalových dažďoch

Zverejnené 9. augusta 2021.
Bez úpravy .