Preskočiť na obsah

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2023 – 2027 S VÝHĽADOM NA ROK 2030

Zverejnené 17.3.2023.

Oznámenie o zverejnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027 s výhľadom na rok 2030 nájdete zverejnené na nasledovnom odkaze:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027 s výhľadom na rok 2030 si môžete prezrieť na vyššie uvedenej web stránke. Fyzicky je dokument k dispozícii na nahliadnutie, robenie si výpisov, odpisov a kópií na vlastné náklady v kancelárii Obecného úradu Kysta počas pracovných dní od 08:00 do 15:30 hod.