Aktuálne protipandemické opatrenia platné od 27.09.2021 pre okres Trebišov

Kategória

Bližšie informácie na: https://automat.gov.sk/trebisov

Zverejnené 27. septembra 2021.
Bez úpravy .