Bohoslužby – zmena

Kategória

Správcovia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej cirkvi a reformovaného cirkevného zboru oznamujú veriacim, že bohoslužby vo všetkých troch kostoloch sa nebudú vykonávať až do odvolania z dôvodu sprísnenia pandemických opatrení.

Zverejnené 26. novembra 2021.
Bez úpravy .