Preskočiť na obsah

Mimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného

Zverejnené 4.10.2023.

Kategória

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov oznamuje, že v dňoch od 05.10.2023 do 31.10.2023 budú pracovníci VVS, a.s. vykonávať mimoriadne odpočty k zmene ceny (zníženie) vodného a stočného platnej od 03.10.2023.

Preto Vás žiadame o sprístupneniu odberných miest k odpočtu:

–          Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 

–          Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

–          Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame odberateľov o nahlásenie stavu vodomera do 20.10.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, 056/6712111 alebo emailom na: jana.pavlikova@vodarne.eu