Preskočiť na obsah

Mimoriadne odpočty – vodné, stočné

Zverejnené 29.12.2022.

Kategória

V dňoch od 02.01.2023 do 16.01.2023 budú pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. závod Trebišov, vykonávať mimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného platnej od 01.01.2023.

Preto Vás žiadame k sprístupneniu odberných miest k odpočtu:

–        Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 

–        Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

–        Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 16.1.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, 056/6712111 alebo emailom na:  jana.pavlikova@vodarne.eu