Preskočiť na obsah

Odpočet vodomerov

Zverejnené 8.2.2022.

Kategória

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov oznamuje občanom, že dňa  11. 2.2022  odpočtári vykonajú odpočty vodomerov v našej obci.

Preto Vás žiadame, aby ste sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu – sprístupnili vstup k vodomernej šachte, vodomeru a uzatvorili psov.

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 15.2.2022 buď telefonicky na tel. čísle 056/6712777 alebo  e-mailom:  jana.pavlikova@vodarne.eu

V OPAČNOM PRÍPADE VÁM BUDE FAKTUROVANÝ PRIEMER A NÁSLEDNE ZASLANÁ VÝZVA NA SPRÍSTUPNENIE MERADLA K ODPOČTU.