Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Kategória

Zverejnené 9. septembra 2022.
Bez úpravy .