Preskočiť na obsah

Oznámenie o zníženej dodávke pitnej vody

Zverejnené 8.8.2022.

Kategória

Z dôvodu poruchy na prívodnom vodovodnom potrubí z VS Starina bude dnes 8.8.2022 od 10:30 hod obmedzená dodávka pitnej vody, prípadne môže dôjsť k odstávke, preto Vás dôrazne žiadame aby ste využívali pitnú vodu iba na nutné účely, nepolievali záhrady, neplnili bazény a pod.

Nakoľko sa jedná o rozsiahlu poruchu doba odstránenia bude minimálne 24 hodín.