Preskočiť na obsah

Petícia za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove

Zverejnené 17.9.2021.

Kategória

Vážení spoluobčania,

Z dôvodu pripravovanej reformy zdravotníctva SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a primátorov Južného Zemplína, ktorého cieľom bolo oboznámiť sa s návrhom a dôsledkami plánovanej  „Optimalizácie siete nemocníc“.

Ministerstvom zdravotníctva navrhovaná transformácia nemocnice zo súčasnej podoby na komunitnú, znamená v podmienkach trebišovskej nemocnice postupný zánik jednotlivých oddelení –neurológia, onkológia, traumatológia, ARO, chirurgia, interné, gynekológia, detské oddelenie a zároveň zabezpečuje LEN následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú a komplexnú ambulantnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť, ako aj stacionárnu starostlivosť.

Z uvedeného dôvodu sa zástupcovia samospráv dohodli na spoločnom kroku, ktorým je vyhlásenie petície za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove.

Každý občan našej obce môže túto petíciu podporiť a to spôsobom podpísania petičného hárku v papierovej forme alebo elektronicky.

Fyzicky petičné hárky bude možné podpísať v nedeľu 19.09.2021 v našich kostoloch.

 Zároveň v priebehu pondelka a utorka budú zamestnanci OcÚ navštevovať domácnosti v našej obci za účelom podpory tejto petície.

Internetový odkaz na elektronické vyplnenie petície bude zverejnený na facebookovej a webovej stránske našej obce.

Vážení spoluobčania,

táto petícia je dostupná pre všetkých obyvateľov tohto regiónu, ktorým nie je ľahostajný osud zariadenia, poskytujúceho zdravotnú starostlivosť pre jednu z najväčších spádových oblastí v rámci Slovenska. Chceme podotknúť, že táto Trebišovská nemocnica s poliklinikou patrí medzi najväčších zamestnávateľov nášho regiónu a momentálne prechádza veľkou modernizáciou.   

https://www.health.gov.sk/Clanok?reforma-zdravotnictva-predstavenie