Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Kategória
https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Zverejnené 14. júna 2022.
Bez úpravy .