Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

14.6.2022 zverejnil/a kysta_obec.

Kategória
https://www.minv.sk/?volby-selfgov22