Preskočiť na obsah

Svetový deň vody 2022

Zverejnené 11.3.2022.

Kategória

Vážení spoluobčania,

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý je tohto roku venovaný téme ,,Podzemná voda“ oznamujeme občanom, že kto chce a má záujem o zistenie obsahu dusičnanov a dusitanov z vlastných vodných zdrojov, t.j. zo svojich studní, nech donesie v čistej uzavretej pet fľaši o minimálnom množstve 0,20 l vody odobratom v ten istý deň. Fľašu prosím označiť menom a priezviskom a číslom domu. Termín doručenia vzorky na OcÚ Kysta: 22. marec do 9:30 hod. Následne obec vzorky vody prevezie na miesto vyšetrenia vzoriek RVÚZ so sídlom v Trebišove, ul. Jilemnického 3370/2 Trebišov. Vzorky vody si môže občan odniesť aj sám. Kto by mal záujem o túto službu, nech tak urobí v stanovenom termíne.