Zmena času bohoslužby v reformovanom kostole

Kategória

Reformovaný cirkevný zbor v Kyste oznamuje veriacim, že v nedeľu, t.j. 27.3.2022 bude bohoslužba o 8:30 hod.

Zverejnené 25. marca 2022.
Bez úpravy .