Zmena času bohoslužby

18.3.2022 zverejnil/a kysta_obec.

Kategória

Reformovaný cirkevný zbor v Kyste oznamuje veriacim, že v nedeľu, t.j. 20.3.2022 bude bohoslužba o 9:00 hod.