Zmena času bohoslužby

Kategória

Reformovaný cirkevný zbor v Kyste oznamuje veriacim, že v nedeľu, t.j. 20.3.2022 bude bohoslužba o 9:00 hod.

Zverejnené 18. marca 2022.
Bez úpravy .