Zmena času Sv.liturgie

18.8.2021 zverejnil/a kysta_obec.

Kategória

Gréckokatolícka farnosť Novosad oznamuje veriacim zmenu času dnešnej sv.liturgie v Kyste. Sv. liturgia sa uskutoční o 17:30 hod.