Zmena času Sv.liturgie

Kategória

Gréckokatolícka farnosť Novosad oznamuje veriacim zmenu času dnešnej sv.liturgie v Kyste. Sv. liturgia sa uskutoční o 17:30 hod.

Zverejnené 18. augusta 2021.
Bez úpravy .