Zmena času sv. omše v Kyste

Kategória

Rímskokatolícky duchovný oznamuje veriacim zmenu času sv. omší v Kyste.

Ruší sa sv. omša v sobotu a v nedeľu ráno.

Sv. omša sa uskutoční v sobotu večer o 17:00 hod. s platnosťou na nedeľu.

Zverejnené 15. októbra 2021.
Bez úpravy .