Zmena času sv. omše

Kategória

Rímskokatolícka farnosť oznamuje veriacim zmenu času nedeľnej sv. omše v Kyste.

Sv. omša sa uskutoční o 8:15. hod.

Zverejnené 24. septembra 2021.
Bez úpravy .