Preskočiť na obsah

A máme za sebou ďalší úspešný projekt :“ Cesta k oddychu v našej Kapuscanke“ , vďaka ktorému sa nám podarilo postaviť tento malý amfiteáter v našom parčíku. Táto dotácia nám bola poskytnutá z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.