A máme za sebou ďalší úspešný projekt :“ Cesta k oddychu v našej Kapuscanke“ , vďaka ktorému sa nám podarilo postaviť tento malý amfiteáter v našom parčíku. Táto dotácia nám bola poskytnutá z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Upravené
14. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2020