Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Kysta

Upravené
14. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2020