18. máj, 2021 / utorok

Názov súboru Veľkosť
An Adobe Acrobat file VZN č. 1-12-2014 o trhových miestach 3.39 MB
An Adobe Acrobat file VZN_1_11_2014 185.03 KB
An Adobe Acrobat file VZN c. 1_1_2015 o sposobe nahradneho zasobovania vodou a odvadzania odpadovych vod a o zneskodneni obsahu zump 1.77 MB
An Adobe Acrobat file VZN_01_05_2015-o-zbere-a-likvidacii-kom.-odpadu-a-stav 317.21 KB
An Adobe Acrobat file Zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majektom-obce-Kysta 207.47 KB
An Adobe Acrobat file Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2014 257.51 KB
An Adobe Acrobat file Zásady Obce Kysta o vybavovaní sťažnosti 955.04 KB
An Adobe Acrobat file Všeobecné záväzné nariadenie - miest.dane 238.57 KB
An Adobe Acrobat file VZN Volebné plagáty 649.84 KB
An Adobe Acrobat file ROKOVACÍ PORIADOK 114.4 KB
An Adobe Acrobat file VZN_1_3_2016_Prev_por_pohrebiska 86.71 KB
An Adobe Acrobat file Bezpečnostný projekt 525.59 KB
An Adobe Acrobat file Obec Kysta odmenov.poslan 219.25 KB
An Adobe Acrobat file Registratúrny poriadok smernica 1.16 MB
An Adobe Acrobat file zaverecny-ucet--za-rok-2015 561.57 KB
A Microsoft Word file vzn-2016-odpady-zdruzenie-zemplin_v3 (3) 42.47 KB
An Adobe Acrobat file VZN-o- podmienkách poskytovania dotácii 132.03 KB
An Adobe Acrobat file VZN o organizácii miestneho referenda 113.56 KB
An Adobe Acrobat file Sadzobník cien za posk. služby 447 KB
An Adobe Acrobat file Nakladanie a hosp. s fin. prostr. 836.62 KB
An Adobe Acrobat file VZN-elektronická-komunikácia-obce-Kysta 59.19 KB
An Adobe Acrobat file Kysta-NÁVRH-Komunitný_plán-2018_2023 805.35 KB
A Microsoft Excel file Kysta-Predpokl_fin_náklady-obce (1) 14.58 KB
A Microsoft Word file Návrh-VZN-miest.dane 2018 45.79 KB
An Adobe Acrobat file VZN 1_10_2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 179.73 KB
A file of unknown type Návrh VZN o čistote a verejnom poriadku 112.78 KB
An Adobe Acrobat file Návrh VZN dane a poplatky 2020 72.71 KB
An Adobe Acrobat file VZN- o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stav. odp. 140.34 KB
An Adobe Acrobat file VZN dodatok KO 449.36 KB
A Microsoft Word file VZN pohrebníctvo 2021 -návrh 134 KB
An Adobe Acrobat file VZN pohrebníctvo 2021 506.91 KB

Návštevnosť

Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Celkom
348
265
613
5539
446744

Počasie

Fotogaléria

Kurzy valút