Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontakt

Obec Kysta Kvetná ulica 73/2 076 02 Kysta

IČO: 00 331 651
DIČ: 2020773469

056 679 44 12
obeckysta@azet.sk
obeckysta732@gmail.com

Otváracie hodiny

Pon  8:00 – 15:30
Ut  8:00 – 15:30
Str  8:00 – 15:30
Štv  8:00 – 15:30
Pia  8:00 – 15:30

Toto webové sídlo www.kysta.sk spravuje Obec Kysta a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Kompetencie:

Obec Kysta je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Kysta je zriadený na Mestskom úrade v Trebišove.