Preskočiť na obsah

Kontakt

Obec Kysta
Kvetná  ulica č. 73/2
076 02 Kysta

Tel./Fax: 056 / 679 44 12

E-mail: obeckysta@azet.sk

obeckysta732@gmail.com

IČO: 00 331 651

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 15:30
Streda 8:00 – 15:30
Štvrtok 8:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 12:00

Toto webové sídlo www.kysta.sk spravuje Obec Kysta a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Kompetencie:

Obec Kysta je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Kysta je zriadený na Mestskom úrade v Trebišove.