Preskočiť na obsah

Fotogaléria

Obecný výlet 19.08.2021

Multifunkčné ihrisko

Obecný cintorín

COVID-19

Kapuscanka

Múzeum

Škôlka

Zastávka

Voľby

Odpady

Futbal

Kyščanka

Stavanie mája

Koledníci

Kostoly

Rekonštrukcia KD

Dom smútku

Plynofikácia

Stavanie MÁJA 2019

Jar – Jeseň života 2018

Brigády obce

Zamykanie prázdnin

Jar – Jeseň života

Prevencia kriminality

Mikuláš

Členská schôdza SZPB pri príležitosti MDŽ

Ekumenická pobožnosť v Reformovanom kostole v Kyste 12.3.2017

Kysta – Stavanie mája 30.4.2017

STRETNUTIE RODÁKOV 9. 9. 2017

NOC TEKVICOVÝCH SVETIELOK 2017

Obecné múzeum

Kračúnsky Bál

Odpustová slávnosť v rímskokatolíckom kostole 31.5.2015

Prestavba sociálnych zariadení v škôlke

Deň obce 2014