Preskočiť na obsah

Odpočet vodomerov

Zverejnené 27.1.2023.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov oznamuje, že dňa 1.2.2023 odpočtári VVS, a.s vykonajú odpočty vodomerov v našej obci.

Preto žiadame odberateľov, aby:

  • sprístupnili vstup k vodomernej šachte/vodomeru
  • sprístupnili vodomernú šachtu k odpočtu
  • uzatvorili psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 15.2.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo  e-mailom jana.pavlikova@vodarne.eu

V OPAČNOM PRÍPADE VÁM BUDE FAKTUROVANÝ PRIEMER A NÁSLEDNE ZASLANÁ VÝZVA NA SPRÍSTUPNENIE MERADLA K ODPOČTU.

V januári boli vykonané odpočty k zmene ceny vodného a stočného, teraz vo februári budú odpočty periodické, každý dostane vyúčtovaciu faktúru ako každý rok.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.