Preskočiť na obsah

Náboženstvo

Kostol reformovanej cirkvi 

• Bol postavený v roku 1789

• Má neogotickú ihlanovú strechu, je jednoloďovou stavbou

• V roku 1916 zvon zobrali na vojnové účely

• Po vojne si zbor zakúpil nový zvon, ktorý im v 2.sv znova zobrali

• V roku 1959 si znova zakúpili zvon 

Rím. Kat. kostol 

V roku 1969 bol na miestnom cintoríne prestavaný pôvodný kostolík na rímskokatolícky kostol, ktorý je zasvätený Svätej Trojice. 

Grécko-kat. kostol 

Obec Kysta je filiálnou obcou farnosti Novosad v Trebišovskom protopresbyteráte. V roku 1968 bol na miestnom cintoríne postavený kostol, v ktorom mali každú druhú nedeľu bohoslužby aj gréckokatolíci. V roku 1989 sa rozhodli veriaci spolu s otcom Michalom Onderkom postaviť nový chrám. 29. júla 1990 bol posvätený základný kameň. Stavba rástla veľmi rýchlo vďaka obetavosti veriacich, ktorí za necelý rok dokázali vybudovať krásne dielo. Slávnostnú posviacku nového chrámu vykonal 23. júna 1991 vtedajší prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka. Chrám je zasvätený svätým slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi. Interiér chrámu bol v roku 1993 doplnený o chrámové lavice, ktoré posvätil pomocný prešovský biskup Mons. Milan Chautur CSsR, a nový zvon z dielne LITAX Košice z roku 1994, ktorý takisto posvätil pomocný prešovský biskup Mons. Milan Chautur CSsR. Nový ikonostas bol postavený v roku 2001. Drevenú konštrukciu ikonostasu vyhotovil p. Štefan Ščerba z Čeľoviec a ikony napísala Mgr. Angelika Nedoroščíková-Birošová z Prešova. Posviacku ikonostasu vykonal 29. júla 2001 vladyka Milan, vtedajší košický apoštolský exarcha.