Kronika obce

Kronikárka : Margita Kopinecová, rod. Ščerbiková

Kliknutím na obrázok, zobrazíte celú kroniku obce Kysta.

Zverejnené 12. mája 2021.
Bez úpravy .