Preskočiť na obsah

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Zverejnené 20.1.2023.

Vážení občania,

Touto cestou by sme Vás chceli upozorniť, že do 31. januára je občan povinný, ak v jeho majetkových pomeroch nastala zmena, podať ma príslušný obecný úrad, kde sa majetok nachádza, Priznanie k dani z nehnuteľnosti.

K 31.01. je občan povinný nahlásiť prírastok alebo úbytok psov v domácnosti.

K poplatku za komunálny odpad je občan povinný – Ak má občan trvalý pobyt v našej obci, no počas roka pracuje alebo sa viac ako 90 dní nezdržiava na území obce, musí poplatník obecnému úradu preukázať na základe dokladu svoju neprítomnosť v obci. Ak tieto doklady do 31.01. nebudú doručené, obec vyrúbi týmto občanom poplatok za komunálny odpad v plnej výške.