Preskočiť na obsah

Dane rok 2022

Zverejnené 3.3.2022.

Kategória

Vážení spoluobčania,

  V týchto dňoch Vám boli, alebo budú doručené platobné výmery  s predpisom dane na rok 2022. Žiadame Vás, aby ste si predpis dane skontrolovali a podľa možnosti  daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, daň za psa  uhradili.

Do Vašich domácnosti boli doručené známky pre psa. Každú zmenu (nákup, úhyn), je občan povinný vo vlastnom záujme oznámiť na obecný úrad najneskôr do konca januára , aby sa daná zmena zohľadnila pri príprave platobného výmeru na nový. 

Každá domácnosť, podľa počtu platiacich osôb v domácnosti  dostala nálepku KOSIT 2022. Túto nálepku je potrebné nalepiť na KUKA nádobu čo najskôr, aby Vám zberová spoločnosť KOSIT pri najbližšom vývoze nádobu vyprázdnila.   

V roku 2021 sa nám podarilo zvýšiť percento separácie na 66,23%, začo sa chceme našim občanom veľmi pekne poďakovať. Od percenta separácie sa odvíja poplatok za uloženie odpadu na skládke. Vďaka 51,92% separácie za rok 2020 sme v roku 2021 za uloženie odpadu na skládku platili 15,- Eur + DPH za  tonu odpadu. Ďalší poplatok je 1,10 EUR + DPH za vyprázdnenie KUKA nádoby zberovou spoločnosťou. Zber a uloženie na skládku nie je lacná záležitosť, preto Vás prosíme, snažme sa čo najviac svoj odpad v domácnostiach triediť. V žiadnom prípade odpad nevyhadzujme  do prírody, priekop, alebo kdekoľvek. Za zber a vývoz vytriedeného odpadu obce neplatia žiadne poplatky. 

Ak by mal niekto záujem o novú KUKA nádobu na komunálny odpad, môže si ju prísť zakúpiť na obecný úrad. Obec zakúpila nový 1100l kontajner na papier a 1100l kontajner na KO, ktorý je možné prepožičať pre domácnosť, ak robíte veľké upratovanie. V deň vývozu KO Vám ho za poplatok 15 € zberová spoločnosť vyprázdni. Túto službu zavádzame ako reakciu na nezodpovedné využívanie veľkoobjemového kontajnera na miestnom cintoríne, škôlke (cca 7m³ – vývoz stojí cca 180€). Do týchto kontajnerov sa zo strany občanov vhadzuje všetko.