Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov

Kategória

Zverejnené 27. septembra 2021.
Bez úpravy .