Výmena kúrenia realizovaná z poskytnutej dotácie z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality 2019

Zverejnené
14. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
14. mája 2021