Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vzorová Obec.

Zber obnoseného šatstva

Obec Kysta vyhlasuje ,,Zber obnoseného šatstva“. Obnosené šatstvo musí byť čisté a nepoškodené. Zbiera sa: dámske, pánske, detské oblečenie, obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, deky, periny, obuv a hračky. Šatstvo môžete uložiť do vriec alebo väčších tašiek. Prosíme občanov, aby topánky a hračky ukladali do osobitných vriec. Vyzbierané šatstvo a obuv môžete doručiť na Obecný… Čítať viac

Upozornenie

Tak, ako každý rok s cieľom zlepšenia dopravy a požiadaviek cestujúcich, sa pripravuje parciálna porada so spoločnosťou ARRIVA Michalovce, a.s.. V prípade potreby Vás žiadame, aby ste do 10.9.2022 podali na našom Obecnom úrade v Kyste svoje pripomienky a návrhy k autobusovej doprave.

Oznámenie o zníženej dodávke pitnej vody

Z dôvodu poruchy na prívodnom vodovodnom potrubí z VS Starina bude dnes 8.8.2022 od 10:30 hod obmedzená dodávka pitnej vody, prípadne môže dôjsť k odstávke, preto Vás dôrazne žiadame aby ste využívali pitnú vodu iba na nutné účely, nepolievali záhrady, neplnili bazény a pod. Nakoľko sa jedná o rozsiahlu poruchu doba odstránenia bude minimálne 24 hodín.