Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vzorová Obec.

Zmena času bohoslužby

Reformovaný cirkevný zbor v Kyste oznamuje veriacim, že v nedeľu, t.j. 20.3.2022 bude bohoslužba o 9:00 hod.

Svetový deň vody 2022

Vážení spoluobčania, Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý je tohto roku venovaný téme ,,Podzemná voda“ oznamujeme občanom, že kto chce a má záujem o zistenie obsahu dusičnanov a dusitanov z vlastných vodných zdrojov, t.j. zo svojich studní, nech donesie v čistej uzavretej pet fľaši o minimálnom množstve 0,20 l vody odobratom v ten istý deň.… Čítať viac

Pomoc Ukrajine

Vážení spoluobčania, všetci s veľkým napätím sledujeme vojnovú situáciu na Ukrajine. V prípade nutnosti poskytnúť ubytovanie pre odchádzajúce matky s deťmi zo svojich domovov, by som Vás, vážení spoluobčania, poprosila nahlásiť možnosť poskytnúť priestor na dočasné umiestnenie obyvateľov Ukrajiny. Zo strany obce je to PRIESKUM. Naša obec v prípade potreby poskytne na ubytovanie priestor MŠ,… Čítať viac

Dane rok 2022

Vážení spoluobčania,   V týchto dňoch Vám boli, alebo budú doručené platobné výmery  s predpisom dane na rok 2022. Žiadame Vás, aby ste si predpis dane skontrolovali a podľa možnosti  daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, daň za psa  uhradili. Do Vašich domácnosti boli doručené známky pre psa. Každú zmenu (nákup, úhyn), je občan… Čítať viac

Odpočet vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov oznamuje občanom, že dňa  11. 2.2022  odpočtári vykonajú odpočty vodomerov v našej obci. Preto Vás žiadame, aby ste sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu – sprístupnili vstup k vodomernej šachte, vodomeru a uzatvorili psov. V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 15.2.2022 buď telefonicky na tel. čísle 056/6712777 alebo  e-mailom:  jana.pavlikova@vodarne.eu V OPAČNOM… Čítať viac

Zber obnoseného šatstva

Obec Kysta vyhlasuje ,,Zber obnoseného šatstva“. Obnosené šatstvo musí byť čisté a nepoškodené. Zbiera sa: dámske, pánske, detské oblečenie, obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, deky, periny, obuv a hračky. Šatstvo môžete uložiť do vriec alebo väčších tašiek. Prosíme občanov, aby topánky a hračky ukladali do osobitných vriec. Vyzbierané šatstvo a obuv môžete doručiť na Obecný… Čítať viac

Termín očkovania COVID-19

Na základe prejaveného záujmu o výjazdovú očkovaciu službu Košického samosprávneho kraja Vám oznamujeme termín očkovania, ktorý je vo štvrtok 20.1.2022 o 15:15 hod. Očkovanie sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v Kyste.

Očkovanie COVID-19

Na základe prejaveného záujmu obec pripravuje ďalšie kolo očkovania COVID 19. Kto má záujem o I.II.III. dávku, môže sa ešte stále prihlásiť na Obecnom úrade v Kyste. Obec túto mobilnú očkovaciu službu zabezpečí a bude informovať občanov o presnom termíne očkovania.